page-header

Proizvodi

Vrste voća koje Frikos ima u svom poslovanju su:

  • Jagoda (Senga)
  • Višnja (Oblačinska)
  • Malina (Willamette)
  • Kupina (Čačanka,Thorn Free)
  • Šljiva (Stanley, Požegača)
  • Divlja jagoda (Fragaria Vesca)
  • Divlja kupina (Rubus Fructicosus)
  • Divlja borovnica (Vaccinium Myrtillus)
  • Šipurak (Rosa Canina)