Ako bismo u jednoj reči morali da opišemo naš pristup poslu, ta reč bi bila odgovornost. Ljubav prema voću nas pokreće i podstiče da budemo odgovorni kako prema kvalitetu sopstvenih proizvoda, tako i prema životnoj sredini odakle naše voće dolazi.

Kako bismo obezbedili vrhunski kvalitet finalnog proizvoda, posebno obraćamo pažnju na:

Životna sredina nam je posebno važna. Iz zahvalnosti joj vraćamo za sve što nam daje: